Tootegrupid

VÕISTLUSJUHEND! Spinningupüügi EMV Emajõel 13.10.19

Eesti Spinninguspordi Liit
Võistluste korraldamise juhend 2019. aastal
Eesti meistrivõistluste läbiviimise juhend

1. Eesti meistrivõistlused

1.1. Meistrivõistlused viiakse läbi ühepäevase võistlusena 13.10.2019
1.2. Meistrivõistlused korraldab Eesti Spinninguspordi Liit MTÜ.
1.3. Meistrivõistlused viiakse 2019 aastal läbi Emajõel. Püügialaks on jõe vahemik Ihaste maanteesillast kuni Praaga sirge lõpuni.
1.4. Meistrivõistluste start toimub Kavastu praami juures.
1.5. Meistrivõistlustel võivad osaleda kõik, kellel on eelnev registreering, tasutud võistlustel osalemise makse ja olemas kehtiv harrastuspüügi luba. Osalemistasu 20 eur inimese kohta kanda Eesti Spinninguspordi Liit MTÜ arvelduskontole SEB pangas EE321010220253070220 hiljemalt 11.10.2019. Märge: EMV 2019 paatkond 1 nimi, 2 nimi.
1.6. Meistrivõistlustel kasutatakse rahvusvahelist võistlusmäärust, mis on kohandatud kohalikele oludele. Osalevad ainult kahesed paatkonnad. Üksikvõistlejaid võistlusele ei registreerita. Mõlemad meeskonna liikmed saavad vastavalt tulemustele võrdse arvu punkte.
1.7. Meistrivõistluste läbiviimisel minimeeritakse püütavate kalade huku võimalus. Selleks kantakse pikkused ja püüdmise kellaajad paadis olevasse kirjalikku püügi protokolli. Samal ajal dubleeritakse tulemus mobiilsesse äppi Scorefishing koos mõõdurennis tehtud pildiga, peale mida kala vabastatakse. Juhul kui peaks toimuma tõrge äppi kasutamisel, saadetakse pilt läbi Whatsappi võistluste kohtunikule. Mõõdurennid antakse korraldaja poolt. Pildi peale peab jääma ka võistleja unikaalse numbriga lipik, mis loositakse enne võistlust ja antakse korraldaja poolt.
1.8. Kalade pikkusi mõõdetakse täissentimeetrites ja ümardatakse lähima täissentimeetrini. Arvestatakse ainult elusana mõõdetud kalu.
1.9. Arvesse lähevad haug, ahven ja koha.
1.10. Haugi alammõõt on L=50 cm. Ahvena alammõõt on L=25 cm. Koha alammõõt on L=47 cm. Alammõõdust lühemad kalad arvesse ei lähe. Seaduslikust alammõõdust lühemate kalade mõõtmisele esitamise korral võistkond diskvalifitseeritakse.
1.11. Võistlusklassideks on mehed ja naised.

2. Võistluste reeglid.(võistlusmäärus.)
2.1. Arvestus on paatkondadele. Paatkonna moodustavad kaks võistluspüüdjat, kes valivad endale kaasvõistleja ise.
2.2. Võistlus toimub ühes voorus.
2.3. Paremuse määrab 5 püütud ja vabastatud kala (haug, ahven, koha) kogupikkuse summa. Selle võistluse alammõõdud, millest alates saab punkte (L), on: ahvenal 25 cm ja haugil 50 cm. Koha alammõõt on L=47 cm. Kala pikkust mõõdetakse kuni 1 mm täpsusega ja ümardatakse lähima täisarvu poole. Nt haug, mille pikkus on 50,5 cm, läheb kirja pikkusega 51 cm. Haug, mille pikkus on 50,4 cm, läheb kirja pikkusega 50 cm. Nt haug, mille pikkus on 49,9cm, on alamõõduline. Alla seadusliku alammõõdu kala kaalumisele esitamisel on kohtunikul õigus selle paatkonna võistlejad diskvalifitseerida.
2.4. Punktide arvutamisel võetakse 5 suurima kala pikkus sentimeetrites ja liidetakse ühe paatkonna kõigi kalade punktid. Suurima punktisumma saanud paatkond on võitja. Kui paatkond saab rohkem kui 5 kala, siis arvesse läheb 5 suurimat kala.
2.5. Püük toimub ainult paatidest. Kasutada võib elektrilist paadimootorit ja sisepõlemismootorit. Paadis võivad võistluse ajal olla ainult võistlejad (2 inimest). Kõrvaliste isikute võistluse ajal viibimine võistlevas paadis on keelatud.
2.6. Iga võistleja võib kasutada korraga ühte spinningut, püügiks valmis spinningute arv paadis pole piiratud. Maksimaalne ridva üldpikkus on 275cm. Püük peab toimuma heitetehnikat kasutades, järelvedamine ehk trollimine ja landi ridva otsast otse allalaskmine ehk vertikaalpüük pole lubatud. Kala paati tõstmiseks peab kasutama kahva, ka alamõõdulise kala puhul.
2.7. Kasutada võib ainult tehissöötasid: kalade, kalatükkide, usside, tõukude, putukate jt naturaalsete söötade kasutamine ja lantidele lisamine on keelatud. Võib kasutada lisaraskust, kuid rakendusel võib olla ainult üks lant, mis võib olla varustatud kuni kolme ühe- kahe- või kolmeharulise konksuga.
2.8. Võistlejad peavad olema tasunud harrastuskalapüügiõiguse eest. Kui järelvalveorganid avastavad, et püügiõiguse eest pole tasutud, siis võistleja diskvalifitseeritakse.
2.9. Enne võistluse algust toimub paatide kontroll ja paadis ei tohi olla ühtegi kala, ega muid looduslikke kalasöötasid.
2.10. Võistluse ajal ei tohi ilma hädavajaduseta ükski paat randuda ega ligineda teisele paadile lähemale kui 50m, välja arvatud möödasõit, mis on lubatud lähemalt, kuid mitte läbi teise paatkonna püügisektori.
2.11. Mitte enda poolt püütud kalade esitamisega kaasneb paatkonna diskvalifitseerimine.
2.12. Ametliku protesti võib esitada korraldajatele suuliselt 30 minuti jooksul pärast võistluse lõppu, kuid kõik protestid peavad olema kirjalikult korratud 45 minuti jooksul pärast võistluse lõppu. 

3. Võistluste ajakava
6:00 kuni 7:30 paatide veeskamine ja kogunemine stardialasse
7:30 võistlejate koosolek
8:00 võistluste start
16:00 võistluste finiš
16:30-17:30 paatide välja-võtmine
17:30 autasustamine 

4. Autasustamine
4.1 Eesti Meistrid selgitatakse meeste ja naiste arvestuses, lisaks saavad auhinnad mõlema võistlusklassi iga suurima kalaliigi püüdjad.