Categories

Fishing rod VOLZHANKA Ekstra 8-28g 3,0m (IM9),025-0032

SKU: 224788
Brand: Volzhanka
Qty: Out of Stock
VOLZHANKA Ekstra 8-28g 3,0m (IM9)
VOLZHANKA Ekstra 8-28g 3,0m (IM9)