Categories

Fishing rod VOLZHANKA Ekstra 8-28g 2,7m (IM9),025-0031

SKU: 224787
Brand: Volzhanka
Qty: Out of Stock
VOLZHANKA Ekstra 8-28g 2,7m (IM9)
VOLZHANKA Ekstra 8-28g 2,7m (IM9)