Categories

Fishing rod VOLZHANKA Ekstra 8-28g 2,2m (IM9),025-0029

SKU: 224785
Brand: Volzhanka
Qty: Out of Stock
VOLZHANKA Ekstra 8-28g 2,2m (IM9)
VOLZHANKA Ekstra 8-28g 2,2m (IM9)